Licitatia Colosus SRL

Cod unic de inregistrare fiscală: RO 28535403

Numar de inreg. In Registrul Comertului: J30/490/2011

Adresa
Bulevardul Muncii, Nr. 36

400641 Cluj-Napoca

Județul Cluj

România

1. Definiții și termeni

Colosus:

Termeni și condiții:

Eveniment de licitație Onlive:

Ofertant / cumpărător:

Furnizor / vânzător Platformă:

Website:

Echipament:

Contract de vânzare (1):

Contract de vânzare (2):

Licitatia Colosus S.R.L., administratorul website-urilor www.colosus.ro sau www.colosusauctions.com

Acești termeni și condiții generale aplicabili ofertantului / cumpărătorului.

O combinație între o licitație online și un eveniment de licitație live organizat de Licitatia Colosus S.R.L.

Ofertantul este partea care se oferă să cumpere și care devine mai apoi Cumpărător în momentul în care are oferta câștigătoare achiziționează bunul în cadrul evenimentului Onlive.

Partea care își oferă echipamentul spre a fi vândut la licitație

www.colosusauctions.com

www.colosus.ro sau www.colosusauctions.com

Utilaje și accesorii noi și second-hand

Contract de vânzare încheiat între cumpărător și Colosus

Contract de vânzare încheiat între furnizor/vânzător și Colosus

Accesul si utilizarea website-ului www.colosus.ro si www.colosusauctions.com se face conform regulilor din termenii si conditiile de mai jos. Utilizarea site-urilor sus mentionate în vederea achiziției de echipamente în cadrul evenimentelor de licitație Onlive de pe platformă, presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecintele aferente.

Prin marcarea căsuței ”Accept termenii și condițiile de utilizare a platformei Colosus” consimțiți că ați citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile platformei Colosus pentru ofertant / cumpărător și recunoasteți  forța juridică a acestor termeni și condiții.


 1. Dispoziții generale2.1. Evenimente de vânzare, valoarea juridică a Termenilor și Condițiilor

  Colosus este o casă de licitații în care echipamentele sunt cumpărate și vândute în cadrul unui eveniment de licitație OnLive, iar în acest scop sunt prestate o serie de servicii de către Colosus.

Acești termeni și condiții (denumiți în continuare termeni și condiții) sunt aplicabili pentru toate evenimentele de licitații OnLive organizate prin intermedil platformei. Aceștia se aplică în special relațiilor juridice dintre Colosus și ofertant/cumpărător, evenimentelor de licitație OnLive, precum și tuturor celorlalte acorduri de vânzare realizate de Colosus pentru echipamente și pentru rundele de ofertare. În plus, aceștia se aplică în special relației juridice dintre furnizor/vânzător și ofertant/cumpărător.

Ofertantul / cumpărătorul recunoaște valoarea juridică a acestor termeni și condiții la înregistrarea sa inițială pe platforma Colosus. Deasemenea:
• recunoaște posibilitatea de a obține în orice moment informații despre termenii și condițiile afișate pe site

 • sau prin trimiterea unei confirmări de primire a acestor termeni și condiții
  • sau prin înregistrarea în cadrul platformei www.colosusauctions.com
  • orice modificări apărute vor fi aduse în atenția vânzătorilor și cumpărătorilor, în același mod.2.2. Statutul juridicColosus este persoană juridică română, Licitatia Colosus S.R.L.. Colosus vinde echipamentele licitate în cadrul evenimentelor OnLive, pe cont propriu. Colosus încasează prețul de achiziție plus taxele de licitație, în nume propriu.2.3. Înregistrare, autorizare și activare
  2.3.1 Înregistrarea și autorizarea ca ofertant / cumpărătorPentru a utiliza serviciile Colosus, ofertantul / cumpărătorul trebuie să se înregistreze și să își activeze contul pe platformă pentru fiecare licitație la care ofertantul / cumpărătorul dorește să participe și să liciteze. Nu există garanția acceptării cererii de înregistrare. Cererea de înregistrare este gratuită și se realizează prin furnizarea de informații complete despre datele solicitate de Colosus. Doar reprezentanții legali ai companiilor sunt autorizați să participe la evenimentele de licitație OnLive. Ofertantul / cumpărătorul trebuie să se înscrie prin completarea informațiilor solicitate și să se înregistreze înainte de a participa la prima licitație, prin aceasta trebuie să facă dovada statutului său de reprezentant legal. Cumpărătorul are dreptul să achiziționeze în urma evenimentului OnLive exclusiv pentru compania pe care o reprezintă, fiind interzisă achiziția de către o persoană fizică.

Informațiile oferite de ofertant / cumpărător precum și alte date publice ale companiei ofertantului / cumpărătorului vor fi utilizate pentru a verifica condițiile și situația financiară și dacă ofertantul / societatea cumpărătoare este implicată în litigii pe rolul instantelor de judecată. Dacă în urma analizei efectuate  ofertantul / cumpărătorul este considerat eligibil, atunci Colosus va activa contul ofertantului / cumpărătorului.

În situația în care cumpărătorul este o persoană juridică constituită pe teritoriul Uniunii Europene, se vor prezenta următoarele documente:
– un document care să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, și din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit
– dovada înregistrării în scopuri de TVA
– împuternicire sau procură în scris din partea cumpărătorului pentru persoana care îl va reprezenta în cadrul licitațiilor online.

2.3.2 Autorizarea participării
Ofertantul / cumpărătorul primește autorizarea de a participa la evenimentele de licitație OnLive de la Colosus, cu acceptarea cererii sale de înregistrare, iar apoi i se atribuie un număr de ofertant.

2.3.3 Deptul Colosus de a refuza și/sau retrage autorizația
Autorizația va fi refuzată sau retrasă dacă sunt îndeplinite cel puțin una din următoarele condiții:

 • Furnizarea de informații false la înregistrare
  • Abuzuri aduse serciiilor prestate de Colosus
  • Încălcarea drepturilor terților
  • Aducerea de prejudicii și împiedicarea capacității funcționale a Colosus
  • Încalcarea obligațiilor contractuale
  • În cazul litigiilor
  • Încălcări ale termenilor și condițiilor
  • Obiecții cu privire la acești termeni și condiții și/sau a modificărilor aduse acestora
  • Intrarea ofertantului / cumpărătorului în procedură de insolvenț/faliment.2.4. Dreptul Colosus de a solicita în orice moment dovezi cu privire la activitatea comercială a ofertantului

Ofertantul / cumpărătorul are obligația de a informa Colosus fără întârziere asupra modificărilor ce apar ulterior procedurii de înregistrare, prin prezentarea unei copii a actelor care au suferit modificări precum și cu privire la revocarea împuternicirii/procurii prezentate.


2.5. Participarea la evenimentele de licitatie ONLive

Pentru a participa la evenimentele de licitație OnLive, ofertantul / cumpărătorul trebuie să se înregistreze pe platformă prin definirea un nume de utilizator și o parolă pentru identificarea.

A se evita definirea numelui de utilizator sub forma unei adrese de e-mail sau de internet, acesta nu trebuie să încalce drepturile terților și să încalce standardele de decență publică. Ofertantul / cumpărătorul este responsabil pentru orice eventuală utilizare greșită a parolei. Aceasta responsabilitate revine cumpărătorului, simplele afirmații sunt insuficiente în astfel de cazuri.

2.6. Activarea contului

Ofertantul / cumpărătorul autorizat de către Colosus trebuie să activeze contul pentru a putea participa la licitațiile desfășurate ONlive.

După ce ofertantul / cumpărătorul s-a înregistrat pe platformă, el trebuie să își activeze contul în cazul în care dorește să participe la un evenimentele de licitație OnLive, prin plata unei garanții.

 • Numai ofertanții autorizați pot să își activeze contul.
  • Este necesară plata unei garanții pentru activarea contului, valoarea garanției difera de la licitație la licitație în funcție de valoarea bunurilor listate pentru conturile autorizate ale persoanelor juridice române și care nu au efectuat anterior nicio tranzacție pe platforma Colosus. Valoarea garanției pentru conturile autorizate ale persoanelor juridice care se află în afara teritoriului României este de 1000 de euro.
 • Garanția trebuie plătită cu 12 ore înainte de începerea licitației.
 • Cu un cont activ, ofertantul / cumpărătorul poate să liciteze la unul sau mai multe echipamente listate la licitație.
 • Cumpărătorul / ofertantul trebuie să își activeze contul pentru fiecare eveniment de licitație OnLive la care dorește să participe, activarea nu este valabilă pentru alte evenimente de licitații OnLive organizate de Colosus, decât doar pentru evenimentul pentru care a fost activat.
 • Garanția plătită va fi rambursată dacă ofertantul / cumpărătorul nu a avut oferta câștigătoare. Suma va fi rambursată în termen de 5 zile lucrătoare, prin transfer bancar în contul IBAN al cumpărătorului / ofertantului declarat la înregistrare.
 • Dacă ofertantul / cumpărătorul este câștigătorul unui lot în cadrul licitației, garanția pe care a plătit-o pentru a-și activa contul va fi considerată ca avans la factura emisă pentru echipament.
 • Dacă ofertantul / cumpărătorul câștigă mai multe loturi în timpul evenimentului, garanția va fi considerată avans pentru primul echipament, în ordinea în care au fost scose la licitație în cadrul evenimentului de licitație ONlive. În cazul în care valoarea garanției este mai mare decât valoarea totală a facturii ce urmează a fi emise către ofertant / cumpărărtor, diferența va fi restituită acestuia.
 • În cazul în care ofertantul / cumpărătorul încalcă prevederile contractuale și acesta are de plătit taxa de penalizare privind neîndeplinirea contractului, garanția va fi considerată ca avans pentru taxa de penalizare.

2.7. Anularea înregistrării

Ofertantul / cumpărărtorul are în orice moment dreptul de a-și anula contul, trimițând un e-mail la office@colosus.ro, iar contul va fi consifderat anulat din acel moment.


2.8. Utilizarea serviciilor

Ofertantul / cumpărărtorul trebuie să utilizeze serviciile Colosus în conformitate cu scopul prevăzut de către acesta. Colosus își poate extinde sau limita serviciile în orice moment.

2.9. Date
2.9.1 Protecția datelor

Colosus are dreptul să colecteze, să stocheze, să proceseze și să utilizeze date cu caracter personal în propriile scopuri interne. În acest sens, Colosus va respecta, în special, dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (legislația UE).


2.9.2 Utilizarea datelor stocate
Colosus are dreptul de a stoca datele și detaliile implicate în procesul vânzării, având dreptul:
• să utilizeze și să publice, în scopul beneficierii de către ofertant / cumpărător a serviciilor puse la dispoziție de către Colosus, în măsura în care acest lucru este necesar pentru utilizarea acestor servicii.
• de a le transmite părților de la care provine echipamentul.

 • de a le transmite terților, în măsura în care acest lucru este absolut necesar pentru protejarea intereselor legitime ale terților sau pentru a fi în interesul public, de ex. dacă sunt necesare la clarificarea unei utilizări eronate a casei de licitații sau la afirmarea generală a drepturilor legale.
  • sa utilizeze datele despre vânzări, echipamente, pașii de ofertare și prețurile echipamentelor, pentru propriile statistici și analize.2.9.3. Anularea înregistrării și recuperarea datelor

În cazul în care cumpărătorul solicită anularea înregistrării, acesta are dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, stocate, cu excepția cazului în care Colosus încă mai folosește aceste date în derularea contractelor.

2.9.4. Informații/imagini
Datele / imaginile puse la dispoziția Colosus nu pot fi utilizate de cumpărător fără acordul scris din partea Colosus.

2.10. Utilizarea datelor de contact și a adreselor
Este interzisă utilizarea datelor de contact și a adreselor, de către ofertant / cumpărător, precum și utilizarea precum și oricărui alt conținut de pe site-ul web al lui Colosus folosit pentru publicitate comercială.


 1. Condiții ale licitațiilor
  3.1. Desfășurarea licitațiilor

  3.1.1 Eveniment de licitație OnLive
  Licitația OnLive reprezintă o licitație care se desfășoară în mediul online și care este totodată găzduită la o locație live de către un comentator al Colosus. Licitația este transmisă în timp real pe site-ul web Colosus pentru a putea urmări direct locația fizică în care este organizat evenimentul de către Colosus. Locația fizică a licitației se anunță pe pagina web, anterior desășurării evenimentului. În timpul licitației, un ofertant / cumpărător are posibilitatea să liciteze numai după ce s-a înregistrat și conectat în mod corespunzător cu numele de utilizator și parola contului propriu, cont care trebuie activat pentru respectivul eveniment de licitație ONlive. Licitarea prin interacțiune directă, cu personele care găzduiesc licitația, în timpul desfășurării acesteia nu este posibilă și nu este permisă. Pentru a participa ofertantul / cumpărătorul va utilizeza propriile dispozitive (mobile), Colosus nu va furniza dispozitive (mobile) la locație. La locația licitației internetul wireless va fi disponibil, în cazul în care va fi nevoie, pentru persoanele care dețin un cont activ.


3.1.2 Accesul la evenimentul Onlive
Fiecare ofertant / cumpărător care deține un cont autorizat care și-a activat contul pentru o anumită licitație Onlive, poate participa la aceea licitație OnLive. Colosus va transmite câte o notificare fiecărui cont care a fost activat corespunzător.

3.1.3 Data și ora licitației
Informațiile cu privire la data și ora la care se vor desfășura licitațiile OnLive vor fi anunțate pe site-ul web al Colosus, cu cel puțin 7 zile înainte de eveniment.

3.1.4 Loturi de echipamente și informații
Informațiile specifice despre fiecare echipamente sunt publicate pe site-ul web, distinct pentru fiecare lot în parte. În cazul în care licitatorul constată, în timpul licitației, neconcordanțe între echipamentele fizice și informațiile descrise pe site-ul web furnizate de către Vânzător, acesta va face comunica explicit aceste neconcordanțe în timpul licitației.

3.1.5 Raportul tehnic
Raportul tehnic al echipamentului realizat de Colosus și/sau evaluarea de specialitate, dacă există, realizată de terți cu expertiză în domeniu,  vor fi disponibile pe site-ul web al Colosus.  În cazul neconcordanțelor care pot apărea în descrierea generală a echipamentului, detaliile și datele raportului tehnic cu privire la starea de funcționare, sunt cele relevante pentru conținutul și scopul ofertei de achiziție.

3.1.6 Actualizarea datelor
Ultima actualizare a informațiilor de pe platformă va fi încărcată în după-amiaza zilei precedente organizării evenimentului. Actualizarea va putea fi accesată pe site pentru fiecare lot separat. Lista conținând cele mai recente actualizări pe platformă va fi citită de către licitatori în timpul licitației.

3.1.7 Ziua de vizionare
Colosus în colaborare cu Vânzătorul, oferă posibilitatea ofertanților interesați de a vedea fizic echipamentele, la una din locațiile Colosus sau a Vânzătorului, înainte de data la care este organizat evenimentul licitației Onlive. Data, ora exacte, precum și locația vizionării vor fi anunțate pe platformă pentru fiecare lot specific. Fiecare echipament poate avea o altă dată, oră și locație de vizionare. Pentru unele loturi de echipamante, nu va exista posibilitatea de a viziona echipamentul, aceste informații vor fi anunțate în cadru platformei.

3.1.8 Ordine echipamantelor
Echipamentele care urmează a fi licitate vor fi, de regulă, prezentate și scoase la licitație în ordinea listării lor pe platformă. Licitatorul are dreptul să schimbe ordinea de prezentare a echipamentelor precum și să elimine anumite echipamente de pe platformă în timpul licitației.

3.1.9 Durata rundei de ofertare    
Fiecare rundă de ofertare a evenimentului de licitație ONLive are o durată specificată anterior. Durata fiecărei runde de licitație ONLive depinde de numărul de oferte. Cu toate acestea, Colosus își rezervă dreptul de a scurta sau prelungi această durată sau de a opri rundele de ofertare a evenimentului de licitație OnLive, chiar și fără a încheia un contract de vânzare.

3.1.10 Licitarea și oferta câștigătoare
Ofertantul / cumpărătorul are posibilitatea de a licita în timpul fiecărei runde de ofertare. În cadrul evenimentul de licitație ONlive ofertarea se realizează prin click/ apăsarea unui buton. Ofertele odată depuse nu mai pot fi retrase. Prin licitare se înțelege plasarea ofertei și intenția de cumpărare pentru respectivul echipament. Cu fiecare ofertă depusă, runda de ofertare se va prelungi cu 30 secunde. Daca în cele cele 30 secunde nu se depune o ofertă nouă, ofertantul cu cea mai mare ofertă va câștiga licitația și va avea dreptul de a achiziționa echipamentul la prețul ofertei câștigătoare.

3.1.11 Moneda și pasul de ofertare
Moneda în care se va desfășura evenimentul de licitație ONlive este Euro.

Valoarea ofertei pentru fiecare etapă de licitare este de 50 €, 100 €, 250 €, 500 €, 1000 €, 2500 €, 5000 €, 10000 €, 25000 €, acestea fiind stabilite de Colosus.

Colosus va emite factura către ofertant / cumărător pentru echipament și contravaloarea serviciile prestate în LEI.

3.1.12 Reguli privind ofertarea
Este interzis ca un ofertant / cumpărător să depună mai mult de o ofertă în cadrul aceluiași eveniment Onlive de licitație / rundă de ofertare, folosind conturi de utilizator diferite.

3.1.13 Contractul de vânzare (1)
În urma câștigării unei licitații prin depunerea ofertei cu cel mai mare preț, se va încheua un contract de vânzare (1) între Colosus și Ofertant / Cumpărător. Acest contract de vânzare (1) produce efecte, de asemenea, și asupra contractului de vânzare (2) încheiat între Colosus și Vânzător, cu privire la condițiile în care echipamentul va fi transferat de la Vânzător către Colosus.

3.1.14 Anularea tranzacției

În situația în care Vânzătorul încalcă prevederile contractului de vânzare (2) având ca efect încetarea contractului, Colosus își rezervă dreptul de a anula respectiva tranzacție, oricând în intervalul cuprins între semnarea contractului de vânzare (2) și până la predarea echipamentului.

3.2 Prețul de cumpărare, taxe și tarife
3.2.1 Oferta câștigătoare obligă cumpărătorul să plătească prețul ofertat
Oferta câștigătoare obligă Ofertantul / Cumpărătorul să plătească prețul ofertat și acceptarea achiziției imediate a echipamentului. Acest preț de achiziție este egal cu oferta câștigătoare pentru echipament.Colosus va emite, în termen de 24 de ore de la evenimentul de licitație OnLive, o factură proforma către cumpărător,  pe o valoare în Lei egală cu cea a ofertei câștigătoare în Euro. Plata se va face in LEI, la cursul de vanzare al Bancii Transilvania din ziua evenimentului de licitație OnLive.Factura proforma va conține prețul de achiziție al echipamentului, plus o taxă de tranzacție reprezentând o cotă procentuală din prețul de achiziție. Plata facturii proforme va fi efectuată în termen de 3 zile de la emiterea facturii proforme de către Colosus.
În termen de 4 zile lucrătoare de la confirmarea încasarii, Colosus va emite ofertantului / cumpărătorului factura fiscală.3.2.2 Modalitate de plată
Plata va fi efectuată prin transfer bancar. Persoanele juridice române vor realiza plata în Lei, persoanele juridice străine pot plăti atât în Lei cât și în Euro.3.2.3 Transfer de proprietate

Transferul de proprietate asupra echipamnetului se realizează doar dupa plata integrală și emiterea facturii fiscale. Cu toate acestea, riscurile legate de proprietate trec în sarcina cumpărătorului la data ridicării echipamentului (sau la data la care ar fi trebuit să aibă loc ridicarea, potrivit contractului).

În ceea ce privește contractul de vânzare (2) dintre Colosus și Vânzător, Colosus este obligat să cumpere echipamentul după evenimentul de licitație ONlive pentru o sumă egală cu valoarea ofertei câștigătoare.

Vânzătorul este obligat să efectueze transferul de proprietate către Colosus prin emiterea unei facturi fiscale. Colosus plătește Vânzătorului doar în momentul în care a încasat plata completă aferentă facturii proforme de la Ofertant / Cumpărător. Dacă Colosus nu încasează integral valoarea proformei în termen de 3 zile lucrătoare de la trimiterea acesteia, atunci Ofertantul / Cumpărătorul este considerat ca fiind incapabil să plătească.

3.2.4 TVA și alte taxe
A. Toate prețurile de pe site-ul web și din cadrul evenimentului de licitație ONLive nu includ TVA.
B. Taxa de tranzacție va fi calculată pe baza prețului de achiziție fără TVA.
C. Toate taxele sunt fără TVA.
D. Ofertantul / Cumpărătorul este răspunzător pentru toate celelalte taxe și tarife aplicabile, taxe adăugate și taxe de înregistrare, cu excepția cazului în care Colosus specifică altfel.

3.3. Deblocare
În cazul în care Ofertantul / Cumpărătorul achiziționează mai multe echipamente la un singur eveniment de licitație ONlive, Colosus are dreptul de a permite ridicarea și preluarea echipamentelor numai după ce plata a fost integral încasată pentru toate echipamentele cumpărate de la evenimentul de licitației ONlive.

3.4. Recepția echipamentului
3.4.1 Ridicarea echipamentului
Ofertantul / Cumpărătorul se angajează să ridice echipamentul, care a fost cumpărat în cadrul evenimentului de licitație OnLive, de la locația Vânzătorului în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea notificării privind adresa la care se află echipamentul. Această notificare ar fi trimisă de către Colosus în momentul în care: Colosus a primit plata integrală a facturii proforme, compusă din prețul de achiziție al echipamentului și taxa de tranzacție și, în plus, a primit factura fiscală de la Vânzător. Pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare de la data emiterii notificării, Colosus nu percepe nicio penalizare pentru neridicarea echipamentului de la locația indicată de Vânzător. În cazul în care ofertantul / cumpărătorul nu ridică echipamentul în termen de cinci (5) zile lucrătoare după ce a primit notificarea de ridicare, Colosus va percepe o taxă de penalizare pentru nerespectarea termenului stabilit de ridicare. Valoarea acestei taxe de penalizare este menționată în capitolul 7. Tarife și taxe.

3.4.2. Reclamațiile ofertantului / cumpărătorului
La preluarea echipamantului ofertantul / cumpărătorul este obligat să examineze cu atenție echipamentul pentru a detecta eventuale defecte evidente și care ar putea conduce la scăderea valorii echipamentului, precum și dacă există accesorii lipsă sau care nu corespund echipamentului descris în licitație și/sau în documentul de transport (CMR). Dacă ofertantul / cumpărătorul a contractat serviciile unei companii de transport pentru ridicarea echipamentelor, acest lucru se aplică și companiei de transport.

Reclamațiile cu privire la defectele care nu sunt vizibile pe echipament, precum și neconcordante din documentele echipamentului, se fac în termen de 24 de după ce echipamentul a ajuns la locația ofertantului / cumpărătorului. Reclamațiile vor fi transmise prin e-mail la adresa office@colosus.ro.

Reclamațiile făcute după termenul menționat mai sus, prin telefon sau verbal, nu vor fi luate în considerare.

Chiar și în caz de reclamație, ofertantul / cumpărătorul este în continuare obligat să ridice echipamentul de la locația Vânzătorului.

3.4.3 Reclamații cu privire la documentele și piesele echipamentului

În cazul în care documentele echipamentului sau părți ale acestora nu sunt predate odată cu echipamentul, și ele au fost menționate în descrierea lotului sau în raportul tehnic, Colosus le va trimite ofertantului / cumpărătorului prin poștă. Colosus va suporta costrile expedierii, iar Ofertantul / Cumpărătorul va suport riscul asociat expedierii. La cerere scrisă a ofertantului / cumpărătorului și cu condiția suportării costurilor de livrare de către acesta, se poate efectua expedierea documentelor prin servicii de curierat rapid.

În cazul în care documentele echipamentelor sau părți ale acestora se pierd, Ofertantul / Cumpărătorul trebuie să ramburseze Colosus toate costurile suportate cu expedierea.

3.4.4 Riscul de pierdere sau deteriorare accidentală
Riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a echipamentului este suportat de vânzător până la predarea echipamentului către ofertant / cumpărător, după predare riscul de pierdere sau deteriorare accidentală este transferat cumpărătorului.

3.5. Consecințe legale cu privire neplătă și/sau neacceptarea echipamentului
3.5.1. Încălcarea obligațiilor de plată

În cazul în care Ofertantul / Cumpărătorul nu plătește prețul de achiziție cuprins în factura proformă, în termenul prevăzut la art. 3.2.3, Colosus are dreptul de a rezilia contractul și de a solicita compensații privind neîndeplinirea obligațiilor. În această situație, factura proforma emisă de Colosus către Ofertant / Cumpărător conținând de prețul de achiziție va fi anulată. Cu toate acestea, taxa de tranzacție nu va fi anulată, deoarece Colosus și-a furnizat serviciile către Ofertant / Cumpărător. Pe lângă taxa de tranzacție, Ofertantul / Cumpărătorul va trebui să plătească o taxă de penalizare privind neîndeplinirea contractului.

3.5.2 Neacceptarea echipamentului
În cazul în care Ofertantul / Cumpărătorul refuză să accepte echipamentul, Ofertantul / Cumpărătorul va primi o notificare privind termenul limită pentru ridicarea echipamentului. În cazul în care Ofertantul / Cumpărătorul nu a ridicat echipamentul după expirarea termenului limită, Colosus are dreptul în acest caz, să rezilieze contractul de vânzare (1) și să solicite compensații pentru neîndeplinirea obligațiilor, respectiv Ofertantul / Cumpărătorul va trebui să plătească o taxă de penalizare privind neîndeplinirea contractului.

3.5.3  Dreptul Colosus de a bloca cumpărătorul de la evenimente
Colosus are dreptul să blocheze Ofertantul / Cumpărătorul de a mai participa la licitațiile viitoare Onlive, în cazurile prevăzute la articolele 3.5.2 și 3.5.3. Dacă un Ofertant / Cumpărător dorește să participe la evenimentele viitoare de licitații ONlive organizate de Colosus după ce nu a plătit pentru un echipament, Colosus poate acorda din nou eligibilitatea dacă Ofertantul / Cumpărătorul plătește taxa de penalizare privind neîndeplinirea contractului. Decizia privind acordarea eligibilității în acest caz va fi luată de către Colosus.

3.6. Transport
3.6.1 Livrare/ridicare
Livrarea se va realiza în conformitate cu Incoterms 2000 (ultima versiune). Respectiv Colosus are responsabilitatea de a se asigura că Ofertantul / Cumpărătorul are acces pentru a ridica echipamentul de la locația în care acesta se află, fie că este la locația Colosus sau la locația Vânzătorului. Toate costurile de transport și riscurile asociate cad în sarcina ofertantului / cumpărătorului.3.6.2 Locația și intervalul orar pentru ridicare
Colosus va informa Ofertantul / Cumpărătorul după evenimentul de licitație ONLive despre adresa exactă și orele de ridicare posibile.3.6.3. Documente necesare ridicării
În vederea ridicării echipamentului, ofertantul / cumpărătorul trebuie poată furniză factură proforma primită din partea Colosus, precum și un document de identitate. În cazul în care un terț ridică echipamentul pentru ofertant / cumpărător, acesta trebuie prezinte deasemenea factura proforma, un document de identitate, precum și o procură din partea ofertantului / cumpărătorului.

 1. Răspunderea privind defectele materiale
  4.1. Răspunderea privind defectele materiale

  Echipamentele vor intra în procesul de licitație în starea în care au fost prezentate de către Colosus pe platformă și în raportul de inspecție tehnică. Colosus nu este responsabil pentru niciun defect material care a fost menționat în raportul de inspecție tehnică sau menționat în cadrul platformei.

Raportul inspecției tehnice al echipamentului oferă informații despre starea tehnică a echipamentului și oferă o perspectivă privind starea operațională a echipamentului în momentul licitației. Inspecțiile nu au ca scop detectarea defecțiunilor sau a viciilor ascunse, care ar putea fi constatate doar prin demontarea fizică a echipamentului sau prin intermediul echipamentelor sau tehnicilor de diagnosticare.

În cazul în care ofertantul / cumpărătorul detectează defecțiuni sau viciilor ascunse, ofertantul / cumpărătorul este îndreptățit să facă o reclamație în termen de 1 zi lucrătoare după ce echipamentul a ajuns la locația ofertantului / cumpărătorului.

Ofertantul / Cumpărătorul va trebui să facă sesizeze acest lucru prin e-mail la adresa office@colosus.ro. Dacă reclamația va fi trimisă în termen, Colosus va investiga situația indicată. În cazul în care reclamația a fost trimisă mai târziu de o zi lucrătoare, reclamația nu va mai fi procesată și Ofertantul / Cumpărătorul va pierde dreptul de a face plângere.

4.2. Limita privind reclamațiile

Reclamațiile care indică neconcordanțe ce se încadrează sub limita de 300 Euro – nu vor fi procesate.

4.3. Contactarea Vânzătorului
Este interzis ca ofertantul / cumpărătorul să contacteze Vânzătorul în situația unei reclamații. Toate reclamațiile se vor realiza către și prin intermediul Colosus.

 • Răspundere privind utilizarea serviciilor Colosus
  5.1. Răspundere privind utilizarea serviciilor Colosus

Colosus este considerat răspunzător pentru eventualele daune invocate de cumpărătorii sau terții în ca urmare a utilizării serviciilor Colosus, precum evenetuale daune rezultate ca urmare a unor ofertele depuse eronat sau care nu sunt luate în considerare întrucât nu ajung la timp la Colosus din cauza unor probleme tehnice.

Același prevederi se aplică și pentru eventualele daune suferite din cauza faptului că echipamentele nu sunt descrise sau sunt descrise incomplet (situație care poate apărea de exemplu, în cazul unei avarii temporare a monitoarelor care fac parte din evenimentul live). În situația în care sunt necesare lucrări de întreținere, actualizări sau alte intervenții similare, Colosus își rezervă dreptul de a întrerupe temporar activitatea site-ului și a întegului sistem, după caz.

5.2. Răspunderea Colosus față de Ofertanți / Cumpărători

Răspunderea Colosus față de Ofertanți / Cumpărători se aplică în măsura în care o anumită situație care ar putea leza într-o oarecare măsură ofertantul / cumărătorul, a fost realizată de către Colosus în mod intenționat sau se datorează unor acte de neglijență gravă din partea acestuia. Orice alte situații privind atragerea răspunderii Colosus sunt excluse. Această excludere nu se aplică eventualelor daune privind vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății, care au ca și cauză o încălcare neglijentă a obligațiilor de către Colosus sau o încălcare intenționată sau ca act de neglijență a obligațiilor unui reprezentant legal sau a unui reprezentant al Colosus.

5.3. Răspunderea utilizatorului
Participanții și vizitatorii la un eveniment de licitație Colosus ONlive sunt direct responsabili pentru eventualele  pagubele sau daune pe care le provoacă din propria culpă pe site-ul Colosus.

5.4. Garanția producătorului

Garanțiile existente acordate de producător nu vor fi afectate de procesul de vânzare prin intremediul platformei Colosus și a evenimentelor de licitație Onlive.

6. Dispoziții finale
6.1.  Legea aplicabilă
Acești termeni și condiții sunt guvernași și vor fi  interpretați in conformitate cu legile din Romania. În cazul oricărei dispute rezultând din sau în legatura cu interpretarea, executarea și încetarea prezentului acord, părtile vor încerca să soluționeze amiabil respectiva neîntelegere. În cazul în care diferendul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă de către părți, competența teritorială a soluționării lor revine instanțelor de drept comun competente material, din Cluj-Napoca. Limba contractuală și cea utilizată în cadrul licitațiilor ce urmare a încheierii acestui acord este limba română. În cazul în care sunt utilizate documente în alte limbi (contracte, acorduri, termeni și condiții, corespondență de afaceri), acestea servesc doar ca scop informativ și vine în sprijinul ofertantului / cumpărătorului pentru înțelegerea corectă și completă a acestora. Versiunea în limba română va fi cea care va prevala.

6.2. Clauza de separabilitate
În cazul în care una dintre clauzele menționate mai sus devine nulă, aceasta nu va afecta validitatea acestor condiții în întregimea lor. Clauza invalidă se va înlocui cu o dispoziție care se apropie cel mai mult de sensul inițial și de scopul economic al respectivei clauze.

6.3 Regulile Colosus
• Colosus are dreptul de a refuza accesul unei anumite persoane la locația licitației sau privind participarea la licitații, fără a fi obligată sa ofere motivele care stau la baza refuzului.
• Nu este permisă tranzacționarea prin intermediul unor terțe părți în cadrul evenimentelor organizate de către Colosus. În caz de încălcare a acestei prevederi, Colosus are dreptul să retragă autorizația persoanei și / sau a companiilor în cauză.

 • Consumul de băuturi alcoolice în incinta locațiilor Colosus este strict interzis.
  • Accesul minorilor în locațiile Colosus este permis doar dacă aceștia sunt numai însoțit de un părinte sau un tutore legal.
 • Tarife și taxe
  7.1 Taxa de tranzacție
  Ofertantul / Cumpărătorul trebuie să plătească o taxă de tranzacție pentru fiecare echipament pe care îl tranzacționează în timpul evenimentului de licitație ONlive. Taxa de tranzacție este de 9% din prețul de achiziție fără TVA.

7.2 Taxă de penalizare pentru nerespectarea termenului de ridicare
Cumpărătorul trebuie să plătească o taxă de penalizere pentru nerespectarea termenului de ridicare a echipamentului, pentru fiecare zi de întârziere aplicându-se o penalitate de 0,5% din prețul de achiziție, fără TVA. Prețul de achiziție al echipamentului este egal cu valoarea cele mai mari oferte din timpul licitației ONlive.

7.3 Taxă de penalizare privind neîndeplinirea contractului
Cumpărătorul trebuie să plătească o taxă de penalizare privind neîndeplinirea contractului pentru fiecare echipament pentru care se aplică prevederile art. 3.5.1 și/sau 3.5.2. Taxa de penalizare privind neîndeplinirea contractului este o sumă fixă ​​de 3000 de euro fără TVA.

Termeni si Conditii Vanzator

5.1 Drepturile şi obligaţiile Colosus
5.1.1 Identificarea cumpărătorilor și negocierea termenilor și condițiilor Colosus se angajează să identifice cumpărătorii potențiali ai echipamentului Vanzatorului, să negocieze termenii și condițiile de vânzare a acestuia, fără a-și asuma însă prin prezentul contract vreo obligație privind rezultatul încheierii efective a unei tranzacții a echipamentului în cadrul serviciilor de licitații online.
5.1.2 Lipsa garanție privind incasarile. Colosus nu acorda nici o garanție Vanzatorului privind încasarile brute care pot fi obtinute dintr-un echipament listat de pe platforma (site) și menționate în anexa 2.
5.1.3 Opțiunile Vânzătorului după neîndeplinirea obligatiilor de către cumparatorul final.
Daca cumparatorul final nu reuseste sa plateasca în conformitate cu obligația acestuia in termen de 3 zile lucratoare, acesta este considerat a fi în incapacitate de plata. Factura proforma va fi emisa in termen de 24 ore dupa ce serviciul de licitatie Online a avut loc. Factura proforma contine prețul de achizitie al echipamentului cat și alte taxe suplimentare pentru Cumparatorul final. În cazul în care cumparatorul final se implica în mod defectuos într-o tranzacție, este posibil ca Colosus și, implicit Vânzătorul, sa piarda pe propria răspundere oferta, după care poate alege oricare dintre următoarele opțiuni:
A. Daca a existat mai mult de un ofertant pentru echipament, Vânzătorul poate alege sa ofere echipamentul celui de-al doilea cel mai mare ofertant. In cazul în care cel de-al doilea ofertant accepta, o obligație pentru echipament va fi încheiata de piața de desfacere (site), iar Vânzătorul va încasa pe baza celei mai ridicate oferte a celui de-al doilea ofertant, mai puțin taxele aplicabile către Colosus,
B. Retragerea echipamentului. Vanzatorul poate alege, fara penalitati, sa retraga echipamentul de la listarea pe piata de desfacere (site).
C. Re-listarea echipamentul pentru vanzare. Colosus poate alege sa relisteze echipamentul într-o lista online ulterioara, în termen de 30 de zile de la neindeplinirea obligatiilor cumparatorului final, fara a fi supus unei taxe suplimentare de înregistrare

5.2 Drepturile şi obligaţiile Vanzatorului
5.2.1. Informatii obligatorii si informatii suplimentare ne-obligatorii
(1) Vânzătorul se obligă să urce pe site-ul Colosus toate informaţiile obligatorii din anexa 2 legate de utilajul ce va fi scos la licitaţie (marcă, model, an de fabricaţie, ore de funcţionare, serie, poze cu utilajul etc.), informaţii care să permită acestuia din urmă realizarea unei evaluări cât mai precise asupra utilajelor în cauză. Orice informatie (inclusiv numele marcii sau alta indicatie de origine sau fabricatie) pe care Vanzatorul o furnizeaza in legatura cu Echipamentul trebuie sa fie completa si exacta, Vanzatorul fiind responsabil pentru orice inexactitate, erori sau omisiuni.
(2) Vânzătorul va furniza, sub sancțiunea nulității acordului, toate informațiile necesare și următoarele documente către Colosus:
-Certificatul de înregistrare a vehiculelor, în cazul în care utilajul este potrivit pentru drumurile publice
-Certificatul CE
(3) Vanzatorul se obliga sa NU listeze pe piata de desfacere a Colosus (site) marfuri care sunt ilegale de utilizat sau care nu sunt detinute în conformitate cu orice lege, regula sau reglementare aplicabila. Colosus
îsi rezerva dreptul, la discretia sa exclusiva: (a) sa refuze în orice moment sa listeze orice echipament; (b) sa retraga orice lista de echipamente de pe piata de desfacere (site); (c) sa revizuiasca si sa verifice informatiilemsi descrierea unei listari; sau (d) sa anuleze orice tranzactie pe care o considera suspicioasa sau frauduloasa si sa o raporteze autoritatilor competente. Informatiile pe care Vanzatorul le furnizeaza în timpul procesului de listare a echipamentului, constituie informatii de baza pentru echipamentul respectiv.
5.2.2 Defecțiuni ale echipamentului Vânzătorul se obligă să aducă la cunoștință Colosus orice probleme mecanice și va dezvălui orice tren de antrenare, cutie de viteze, cutie de viteze, hidraulică, electrică sau alte defecte pe care le poate avea un echipament/o unitate. Colosus își rezervă dreptul de a anula vânzarea
oricărui echipament cu defecte descoperite și de a percepe Vânzătorului taxa de baza, taxa de tranzacție și orice cost de transport în cazul în care echipamentul a fost transportat de către cumpărător.
5.2.3 Garanția
Vânzătorul are obligația de a stabili pentru fiecare echipament un termen de garanție și pe care părți ale echipamentului acordă garanția Cumpărătorului. Detaliile despre aceasta garanție vor fi menționate în anexa
2. Termenul de garanție va fi calculat din ziua în care echipamentul este predat Cumpărătorului.

5.2.4 Acceptarea prețului de vânzare și a tranzacției
5.2.4.1. Vânzătorul este de acord ca toate echipamentele enumerate aici vor fi vândute la evenimentul de licitație Online fără prețuri minim rezervat. Echipamentul va începe cu un preț de pornire de la 0 euro sau 30% din prețul pieței și va fi vândut celui mai mare ofertant și nu va exista un preț rezervat.5.2.4.2. Vânzătorul este de acord în mod irevocabil să vândă echipamentul către Colosus după evenimentul de tip licitație Online. Vânzătorul este obligat să accepte prețul de vânzare care va fi egal cu valoarea ofertei celei mai mari pe echipament din timpul licitatiei Online.
5.2.5. Transferul dreptului de proprietate Proprietatea va fi transferată de la Vânzător către Colosus numai în momentul în care Vânzătorul a primit
contravaloarea facturii emise de către Vânzător către Colosus pentru echipament.
5.2.6 Disponibilitatea echipamentului Vânzătorul se obligă ca echipamentul să fie disponibil pentru a fi transportat în termen de 1 zi lucrătoare
după licitația Online, inclusiv cu cheia de pornire, unde este cazul.
5.2.7 Titlul de proprietate și dreptul legal de a vinde echipamentul 5.2.7.1. Vânzătorul este de acord și declara că el este proprietarul bunului înregistrat pe platforma, iar Vânzătorul deține titlu de proprietate și dreptul legal de a vinde echipamentul listat. Vânzătorul trebuie să furnizeze firmei Colosus documentele care fac dovada titlului de proprietate sau a documentelor de transfer
înainte de licitația Onlive.
5.2.7.2. În caz contrar, contractul va fi reziliat în conformitate cu articolul 9.2.1. iar Vânzătorul va plăti către Colosus taxele de înregistrare și ca penalități o taxa standard pentru fiecare echipament adus.
5.2.7.3. Pe langa penalitatea menționată la articolul anterior, Vânzătorul va suporta comisioanele de tranzacție și costurile de transport atunci când acestea sunt aplicabile.
5.2.8 Restricții privind utilizarea echipamentelui
Din momentul semnării acestui contract, Vânzătorului i se interzice utilizarea, închirierea, înlocuirea sau modificarea echipamentului care face obiectul acestui contract.
5.2.9 Retragerea echipamentului
Odată ce un echipament este inregistrat in cadrul unei eveniment, echipamentul nu poate fi eliminat din evenimentul de tip licitație Online fără acordul comun a Vânzătorului și Colosus. În cazul în care un echipament este retras și nu poate fi vândut, Vânzătorul este de acord să plătească taxa de înregistrare și taxa
standard catre Colosus.
5.2.10 Exclusivitate / Angajament de vânzare
Prin semnarea acestui contract, Vânzătorul declară că va supune spre vânzare echipamentul său exclusiv prin Colosus. În cazul în care Vânzătorul nu respectă această obligație, el se obliga să plătească taxa de înregistrare chiar dacă nu a fost încă plătit și o taxă standard. În cazul în care încălcarea contractului este
anunțată sau descoperită numai după finalizarea evenimentul de licitație online, Vânzătorul trebuie să plătească în plus, taxa de tranzacție.
5.2.11 Combustibil, baterie, anvelope
Vânzătorul va furniza fiecare echipament cu cel puțin 5 litri de combustibil și o baterie încărcată. Vânzătorul autorizează Colosus să deducă costurile pentru combustibil, anvelopă și / sau înlocuirea bateriei, după cum este necesar, din prețul datorat Vânzătorului. Colosus va taxa Vânzătorul cu minim 50 de euro, ori de câte ori Colosus trebuie sa completeze combustibil in utilaj.
5.2.12 Taxe
Vânzătorul este obligat să plătească pentru fiecare echipament menționat, taxă de înregistrare și o taxă de tranzacție (aferentă unei tranzacții în cadrul evenimentului Online de tip licitație).
5.2.13 Transport
Măsurile INCOTERMS 2010 Exworks (și modificările ulterioare ale acestuia) se aplică prezentului contract.
5.2.14. Vânzătorul are totodată obligația de a garanta cumpărătorul final de garanția pentru evicțiune.ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9.1. Încetare
Acest contract încetează de drept, fără formalități prealabile și fără intervenția instanțelor judecătești, , în următoarele situații:
a) La data ajungerii la termen, în concret la data la care părțile își vor îndeplini toate obligațiile lor contractuale;
b) Fără plata unor penalități, prin acordul Părților, consemnat într-un document scris.
9.2 Rezilierea contractului
9.2.1. Rezilierea contractului poate fi declarată unilateral de către partea îndreptățită în conformitate cu prezentul contract, fără intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale sau a unei autorități administrative, prin efectul comunicării unei „Notificări a rezoluției” , așa cum se arată mai jos:
9.2.2 Notificarea de remediere
Înainte de a comunica Notificarea de reziliere, partea care și-a executat propriile obligații poate comunica celeilalte părți o Notificare de remediere, prin care va descrie încălcarea contractului cu referire la clauzele ce reglementează obligațiile care nu au fost îndeplinite, executate în mod necorespunzător sau cu întârziere
și va solicita remedierea într-un termen (”Termen de remediere”) rezonabil stabilit, în funcție de circumstanțe, dar nu mai repede de 5 (cinci) zile de la data comunicării.

TAXĂ DE ÎNREGISTRARE PENTRU LICITAȚIA ONLINE
* Taxa de înregistrare se aplică numai echipamentelor și nu accesoriilor.
** Taxa de înregistrare include serviciile de marketing pentru promovarea echipamentului Suma aferenta taxei de inregistrare depinde de numarul de echipamente pe care Vanzatorul vrea sa le inregistreze la licitație. In tabelul de mai jos găsiți un sumar al taxelor care trebuie plătite în funcție de
numărul de unități.
Numărul de echipamente înregistrare la licitație/pe site – pret pornire 30% din valoarea de piata Taxa de înregistrare / echipament
1-3 utilaje – 200 Euro + TVA/ echipament
4-5 utilaje 150 Euro + TVA/ echipament
>5 utilaje 100 Euro + TVA/ echipamentNumărul de echipamente înregistrare la licitație/pe site – pret pornire 0 euro Taxa de înregistrare / echipament
1-3 utilaje 0 Euro
4-5 utilaje 0 Euro
>5 utilaje 0 Euro
TAXA/COMISION DE VANZARE
Suma aferenta din comisionul de vanzare depinde de valoarea prețului de vânzare care a fost încheiat în
timpul licitatiei. Suma trebuie calculată cu procentele de mai jos înmulțite cu prețul de vânzare.

Taxa de vanzare Standard 12% +TVA din prețul de vanzare