S.C. LICITATIA COLOSUS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sat Hotoan, Comuna Căuș nr. 83/B, jud. Satu Mare, CUI 28535403, reprezentată legal de dl. MARIAN OANA-LAVINIA în calitate de Administrator, denumit în continuare ,,INTERMEDIAR” Fiecare denumite în continuare, în mod individual ,,Partea”, iar împreună ,,Părţile”,
II. PREAMBUL 2.1 Licitatia Colosus este o piata de desfacere pentru echipamente grele second-hand, care le permite vanzatorilor sa-si creeze si sa-si faca publicitate articolelor aflate la vanzare catre o audienta globala a licitatorilor cumparatorilor. Licitatia Colosus nu este un licitator traditional, ci o piata de desfacere (online) pentru promovarea echipamentelor de vanzare.

2.2. Solicitarea din partea Vanzatorului privind vânzarea prin licitaţie a bunurilor aflate în proprietatea se desfăşoare cu ajutorul Intermediarului, având în vedere experienţa acestuia din urmă în domeniul comercializării utilajelor agricole, utilajelor de construcţii şi forestiere (atat noi, cat si second-hand).

2.3. Serviciile oferite: Licitatia Colosus va ofera utilizarea pietei de desfacere online (site), care functioneaza ca o platforma pe care puteti sa listati si sa faceti publicitate Echipamentelor de vanzare potentialilor cumparatori. Licitatia Colosus nu reprezinta nici una din partile implicate în tranzactia care rezulta din utilizarea site-ului.
Părţile am convenit încheierea prezentului contract de intermediere, denumit în continuare ,,Contractul”

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1 Obiectul prezentului contract reprezinta participarea Licitatorului la licitatiile online organizare de Intermediar in vederea achizitionarii unor echipamente de interes. caz contrar prezentul contract nu va intra în vigoare.

IV. FORMATUL ANUNTURILOR 4.1. Exista cinci formate de listare disponibile pe piata de desfacere online (site): • Serviciul licitatii online. Un serviciu în care puteti sa listati si sa faceti publicitate echipamentului de vanzare celui care ofera cea mai buna (mare) oferta care satisface sau depaseste oferta de deschidere. • „Cumparati acum”. Un serviciu unde puteti sa listati si sa faceti publicitate la pretul de cumparare. • „Faceti o oferta”. Un serviciu în care puteti sa listati si sa faceti publicitate echipamentului de vanzare unui ofertant la pretul solicitant sau la un pret negociat • Piata de desfacere directa. A serviciu unde puteti sa va auto-listati, sa faceti publicitate si sa gestionati vanzarea de bunuri si surplusul de active. • Rezervare. Un serviciu în care puteti sa listati si sa faceti publicitate echipamentului de vanzare celui mai mare ofertant într-o piata rezervata, unde setati pretul de rezervare.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5.1 Drepturile şi obligaţiile Intermediarului

5.1.1 Intermediarul se obliga sa desemneze castigatorul unei licitatii corect, transparent si conform regulilor si prezentului contract.

5.1.2 Intermediarul se obliga sa furnizeze un raport de inspectie pentru fiecare utilaj listat; raportul de inspectie va contine informatii tehnice si evaluari privind starea tehnica a utilajelor.

5.1.3 Intermediarul se obliga sa acorde pentru fiecare utilaj o garantie de satisfactie de 14 zile, calculate incepand cu data predarii utilajului la Licitatorul castigator.
5.1.4 Dupa desemnarea Licitatorului castigator, conditiile de colaborare dintre Intermediar si Licitatorul castigator vor fi reglementate de contractual de vanzare incheiat si agreat de ambele parti.

5.1.5 Intermediarul ii va face o oferta de pret pentru transportului utilajului de la vanzator la locatia acestuia, iar clientul va putea opta pentru aceasta variant sau o va putea refuza, in functie de preferintele acestuia.

5.1.6 Intermediarul se obliga sa ii returneze Licitatorului taxa de participare (in cuantum de 1.000 RON) in termen de 7 zile lucratoare de la finalizarea licitatiei.

5.1.7 Intermediarul va stabili programul fiecarei licitatii online in parte, respectiv intervalul orar in care se va desfasura. Aceste informatii vor fi afisate de catre Intermediar pe site-ul acestuia, se vor trimite e-mail-uri catre participantii inscrisi, respectiv reminder-e. Dinamica fiecarei licitatii organizate de Intermediar va putea fi urmarita de catre utilizatori (vanzatori si potentiali cumparatori) prin intermediul conturile create.

5.1.8 Intermediarul ii va emite factura Licitatorului castigator dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare cu acesta. Factura va cuprinde mai multe linii, respectiv: pentru fiecare utilaj achizitionat 1 linie separata, iar pentru taxa de achizitie prin Intermediar o alta linie separata.

5.2. Drepturile si obligatiile Licitatorului

5.2.1. Pentru inscriere Licitatorul se oblige sa ii achite Intermediarului o taxa de participare in valoare de 1.000 RON. In cazul in care Licitatorul va fi desemnat castigator taxa de participare se va scadea din valoarea achizitie. In cazul in care Licitatorul nu va fi desemnat castigator, Intermediarul ii va returna acestuia taxa de participare in maxim 7 zile lucratoare de la finalizarea licitatiei. In cazul in care Licitatorul castigator nu mai incheie un contract de vanzare-cumparare cu Intermediarul pentru echipamentele pentru care a fost desemnat castigator, respectiv nu procedeaza la achitarea acestora in termenul stabilit prin prezentul contract, acesta isi pierde taxa de participare achitat (in cuantum de 1.000 RON). 5.2.1 Ofertele depuse de Licitator sunt obligatorii fata de Intermediar si nu pot fi retrase.

5.2.2 Licitatorul este responsabil pentru toate impozitele, taxele, taxa pe valoarea adaugata si taxele de inregistrare, cu exceptia cazului in care Intermediarul indica altfel.

5.2.3 Licitatorul desemnat castigator este obligat sa achite o taxa de tranzactie pentru fiecare echipament achizitionat de la Intermediar prin intermediul pietei de desfacere (a licitatiei online). Tarifele sunt mentionate in Anexa 1 a prezentului contract, anexa care face parte integranta din contract.

5.2.4 Licitatorul desemnat castigator pentru un echipament se obliga ca in termen de maxim 3 zile sa incheie un contract de vanzare-cumparare cu Intermediarul si sa respecte conditiile contractuale agreate.

5.2.5 Licitatorul desemnat castigator va achita o taxa catre Intermediarul in cazul in care nu isi va indeplini obligatiile dupa plasarea unei oferte.

5.2.6 Licitatorul desemnat castigator va fi responsabil sa suporte costul transportului, atat in cazul in care alege sa lucreze cu Intermediarul, cat si in cazul in care va efectueze transportul pe cont propriu.

VII. PREŢUL CONTRACTULUI 7.1 Dacă în urma licitaţiei, licitatorul este desemnat castigator si achizitioneaza un utilaj de la Intermediar, ii va achita acestuia o taxa de tranzactie. Tarifele sunt mentionate in anexa 2 a prezentului contract.

7.2. Plata taxei de tranzactie se face impreuna cu plata bunurilor castigate in cadrul licitatiei organizate de Intermediar.

7.3 Fara achitarea integrala a bunurilor, respectiv a taxei de tranzactie, Licitatorul castigator nu va putea ridica utilajele de la locatia acestora.

VIII. TERMENI SI CONDITII DE LICITARE 8.1. Termeni: Toate achizitiile trebuie sa fie “PLATITE INTEGRAL” la cursul de vanzare al Bancii Transilvania din ziua vanzarii. Transferurile de sume vor fi acceptate ca plata. Licitatorul castigator renunta la dreptul de a opri plata pe orice transfer bancar. Licitator castigator poate face achizitii la finalizarea si executarea tuturor obligatiilor anterioare. Intermediarul îsi rezerva dreptul de a opri / suspenda orice achizitie pana cand toate obligatiile de plata au fost lichidate de banca licitantului. Se va percepe o taxa de întarziere de 1% / zi de intarziere în cazul în care plata nu este primita integral în termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturii.

8.2. Înregistrarea licitatorului / ofertantului: Toti prospectii si ofertantii trebuie sa înregistreze si sa primeasca un numar de ofertant la fiecare licitatie Colosus. Orice persoana care liciteaza în numele unei terte parti trebuie, de asemenea, sa se înregistreze pentru a licita si va fi trasa la raspundere pentru toate achizitiile. Nici o persoana nu va licita pentru niciun element pe care îl detine sau în numele proprietarului. Numele licitatorilor trebuie sa ramana confidentiale. Licitatorul îsi rezerva dreptul de a refuza oferire unui numar de ofertant / licitator oricarei persoane si poate revoca oricand privilegiile ofertantului.

8.3. Revanzarea marfii: Intermediarul îsi rezerva dreptul de a recupera orice sau toate marfurile pentru toate achizitiile neplatite partial sau integral. Licitatorul este de acord sa plateasca orice deficienta din pretul de vanzare initial si toate cheltuielile necesare, inclusiv onorariile avocatilor asupra marfurilor care trebuie revandute. În cazul în care un licitatorul alege sa revanda un echipament, trebuie sa compenseze orice deficienta din pretul initial de vanzare. Vanzarea oricarei marfuri este la discretia exclusiva a licitatorului. Orice loturi ramase peste 30 de zile neachitate si neridicate vor fi considerate proprietate abandonata si pot fi revandute de Licitatia Colosus.

8.4. Taxa pe achizitii efectuate: Licitatorul castigator (cumparatorul) este de acord sa plateasca toate taxele de achizitie aplicabile pentru toate achizitiile efectuate, cu exceptia cazului în care acesta ofera dovezi de scutire emise de statul competent sau de Agentia locala. Licitatorii castigatori (cumparatorii) trebuie sa îndeplineasca cerintele de exonerare ale agentiei guvernamentale de la stat sau locale la locatia echipamentului. Licitatorul castigatorul (cumparatorul) este, de asemenea, de acord sa plateasca orice impozit pe vanzari care poate fi stipulat dupa primirea platii.

8.5. Garantii: Toate echipamentele sunt vandute cu o garantie pentru vicii ascunse de 14 zile calculate din momentul livrarii echipamentului la Licitatorul castigator (Cumparator).

8.6. Oferta contestata: În cazul în care doua (2) sau mai multe parti solicita aceeasi suma licitata atunci cand licitatorul afiseaza elemental drept “Vandut”, iar acesta poate sa redeschida vanzarea si sa înceapa licitarea între partile mentionate pana la stabilirea unui ofertant castigator si a unui nou proprietar. Acest lucru este în întregime la discretia exclusiva a licitatorului si el poate alege sa nu mai deschida licitatia daca considera ca oferta a intrat cu întarziere si ca elementul a fost considerat vandut. Licitatorul poate, de asemenea, sa refuze orice oferta pe care o considera un avans simplu fractionat. Licitatorul îsi rezerva dreptul de a grupa, retrage sau descompune orice lot pe care îl considera necesar.

8.7. Titluri de vanzare / facturi: Toate titlurile si facturile de vanzare împreuna cu alte documente pertinente vor fi trimise de la biroul de licitatii Colosus” într-o perioada de maxim 3 zile lucratoare dupa incheierea licitatiei. Livrarea acestor documente este conditionata de primirea documentelor de la Vanzator. 8.8. Taxa administrativa: O taxa administrativa de 2,5% va fi perceputa pentru toate achizitiile.

XIII. CLAUZE FINALE 12.1. Prezentul Contract reprezintă menţiunea exclusivă a înţelegerii Părţilor şi exclude de la data semnării orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau verbale, modificări putând surveni doar prin Act adiţional scris.

12.2. Prin agreerea prezentului acord, Părțile contractante declară că au înțeles și au acceptat în mod expres conținutul acordului, atât clauzele standard, cât și clauzele neuzuale cuprinse în prezentul contract, faptul că toate prevederile acestuia au fost negociate și acceptate ca atare, semnarea contractului în forma prezentă echivalând cu acceptul expres al Părților privind toate clauzele contractuale.

TAXE DE TRANZACTIE

Valoare echipament > 100.000 Euro – 3,5% *valoare echipament

50.000 Euro < valoare echipament < 100.000 Euro – 4,5%* valoare echipament

20.000 Euro < valoare echipament < 50.000 Euro –  5,5%* valoare echipament

10.000 Euro < valoare echipament < 20.000 Euro –  6,5%* valoare echipament

Valoare echipament < 10.000 Euro –  500 euro